SVETSKA EKONOMSKA KRIZA I PERSPEKTIVE ODRŽIVOG RASTA

Svet se nedavno suočio sa oštrom finansijskom krizom, koja je praćena dubokom recesijom u mnogim zemljama. Mada se naziru znaci ekonomskog oporavka, situacija je još uvek neizvesna. Od 1960. godine  identifikovane su četiri globalne recesije, obeležene opadanjem svetskog GDP-a po stanovniku, od kojih je poslednja najdublja. Projekcije relevantnih međunarodnih institucija pokazuju da se rast proizvodnje u svetu može ocekivati u 2010. godini, ali će oporavak globalne ekonomije biti skroman po istorijskim standardima. U traženje rešenja za izlazak iz krize uključeni su svi glavni akteri na svetskoj ekonomskoj sceni. Pitanje nije samo kako i  kada izaći iz krize, nego i kuda taj izlaz vodi, odnosno kakav treba da bude budući model rasta.Kao rešenje na nacionalnom i globalnom planu nudi se model održivog rasta, koji se zasniva na simultanom uvažavanju ekonomskih, socijalnih i ekoloških kriterijuma.Put ka održivom rastu trasira se uz oslanjanjanje na iskustva  uspešnih zemalja sveta, koje su postigle zapažene rezultate na tom planu. Uključenost u svetsku privredu je, kako se pokazuje, bitan resurs održivog rasta i to je važno istaći u ovom vremenu krize kada se pod lupu stavlja i sam proces globalizacije.

Ključne reči: svetska ekonomska kriza, održiv rast, globalizacija, ekonomski oporavak, ekonomsko prognoziranje.

  Ceo tekst