UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM U BANCI

Upravljanje kreditnim rizikom u banci je osnov za upešno poslovanje banke.

Metodologija utvrđivanja kreditnog rizika nalazi se u središtu kreditne analize, ali je osnovna ideja kreditne politike minimizacija i određivanje granice podnošljivog kreditnog rizika.

Jedan od osnovnih zahteva u banci je sposobnost u pokrivanju nastalih gubitaka na osnovu plasiranih kredita. Na tom osnovu kreditni rizik se može vrlo široko posmatrati i vezati za sve vrste plasmana. Kreditni rizici su uvek pratili bankarske aktivnosti, njihov uticaj je naglo porastao povećanjem granica gubitaka usled nesolventnosti ili zakonom kažnjivih dela zajmotražioca, takođe uled makroekonomske nestabilnosti, inflacije i izmene kamatnih stopa. Rastom obima poslova, internacionalizacijom finansijskih tokova i globalizacijom u bankarstvu, povećana je i granica rizika i gubitaka.

Cilj je da se na adekvatan način kontroliše izloženost riziku i prate sva eventualna pogoršanja kao i da se preduzmu preventivne mere kako bi se nepovoljne situacije sprečile.

Ključne reči: Kredit, Rizik, Banka, Upravljanje, Merenje

  Ceo tekst