PRIORITETI EKONOMSKE DIPLOMATIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE

Ovaj rad predstavlja neke istraživačke prioritete ekonomske diplomatije Republike Srbije, u svetlu svetske ekonomske krize. U prvoj deceniji ovog veka uspostavljena je nova diplomatska arhitektura gde se privredni odnosi nameću kao prioritet. Ekonomija postaje globalna, a sve manje nacionalna. U toj situaciji važno je odrediti prioritete srpske ekonomske diplomatije. Rad ističe ulogu i značaj poslovne diplomatije. U ovom trenutku potrebno je analizirati efekte Privremenog trgovinskog sporazuma sa EU. Osim toga, sa aspekta ekonomskih odnosa, veoma je značajna regionalna saradnja. Stoga, ovaj rad analizira niz operativnih aktivnosti ekonomske diplomatije. Treba istaći tri kanala priliva kapitala u Srbiju (deponovanje migranata, direktna strana ulaganja i strani zajmovi). U ovoj situaciji vrlo je važan način odabira osoblja za ove specifične zadatke. Pri tome treba imati u vidu da je deficit u spoljnoj trgovini dugoročan i veliki problem srpske privrede.

Ključne reči: ekonomska diplomatija, svetska kriza, regionalna saradnja, trgovina.

  Ceo tekst