PRIMENA POSTUPAKA UZORKOVANJA REVIZORA ZA SVRHU TESTIRANJA KONTROLA PREDUZEĆA KLIJENTA

Revizija finansijskih izveštaja obavlja se sa svrhom izražavanja mišljenja revizora o njihovoj istinitosti i objektivnosti kako bi se smanjio informacioni rizik korisnika finansijskih izveštaja koji svoje poslovne i investicione odluke donose na bazi informacija o finansijskoj i zarađivačnoj sposobnosti tog preduzeća. Stalno je prisutna opasnost iznošenja neodgovarajućeg mišljenja. Da bi se ova opasnost izbegla, revizori su prinuđeni da prikupe dovoljno kvalitetnih dokaza. Za sticanje dokaza na osnovu kojih se formira mišljenje revizora koristi se više metoda medu kojima je najvažnija uzorkovanje. Revizor uzorkovanjem treba da sakupi dovoljno kompetentnih dokaza na osnovu kojih dobija razumnu osnovu za formiranje mišljenja.

Uzorkovanje u reviziji se vrši za različite svrhe testiranja. Revizor koristi uzorke da bi izvršio testiranje interne kontrole, adekvatnosti računovodstvenog tretmana i sveobuhvatnosti transakcija i direktne provere valjanosti salda računa. Procedura odabira i spečificnosti vrednovanja rezultata uzorka za svrhu obavljanja testiranja adekvatnosti uspostavljanja i implementacije kontrola koje čine sistem interne kontrole preduzeća klijenta predmet su razmatranja u ovom radu.

Ključne reči: uzorkovanje, testiranje kontrola, rizik procene kontrolnog rizika suviše nisko, rizik procene kontrolnog rizika suviše visoko, tolerantna stopa devijacije, očekivana stopa devijacije populacije, selekcija uzorka

  Ceo tekst