ATRAKTIVNOST INVESTIRANJA U ZLATO KAO SIGURNU IMOVINU

Ovaj rad ima za cilj da ukaže na znacaj tržišnih kretanja u svetu nakon proglašenja finansijske krize. U prvom redu, akcenat je stavljen na analizu ulaganja u  tržište  zlata, odnosno na  važnost  razumevanja uticaja  faktora na  rast cene zlata. U tom smislu nastoji se dati odgovor zašto postoji snažna turbulencija na tržištu zlata, u smislu rasta cena, kao i zašto investitori preferiraju ulaganja u sigurnu  imovinu.  Pored  toga,  u  radu  su  predstavljena  određena  trendovska kretanja  na  tržištu  zlata,  u  smislu  povećanja  zlatnih rezervi,  odnosno  promene  u sastavu portfolija deviznih rezervi većine zemalja. Posebno se dovodi u korelaciju proces rasta trgovanja zlatom sa stanjem na tržištu hartija od vrednosti i deviznom tržištu, a što trenutno karakteriše  stanje  svetske  ekonomije  koja  prolazi  kroz ekonomsku recesiju.

Kljucne  reči:  finansijska  kriza,  faktori,  cena,  kurs,  devalvacija,  hedžing, investicije, zlato, zlatne rezerve

  Ceo tekst