DEVIZNI KURS KAO INSTRUMENT EKONOMSKE POLITIKE - ISKUSTVA ZEMALJA ISTOČNE AZIJE

Nataša Milenković

Fakultet za međunarodnu ekonomiju Megatrend univerziteta u Beogradu

 

Glavni pokretači rasta bezmalo svih privreda koje su u proteklim decenijama ostvarile brz rast, pre svega azijskih privreda, bili su investicije i izvoz. Postoji opšta saglasnost da je najefikasniji put ka privrednom oporavku Srbije, takođe, izvozna ekspanzija. Iskustva azijskih zemalja sa ubrzanim rastom mogu dati smernice za način na koji je moguće, u izvesnoj meri, poboljšati nezavidno stanje srpske privrede. Instrument ekonomske politike koji utiče istovremeno na investicije i  izvoz jedne zemlje, a koji je lakše pokrenuti od mnogih drugih faktora rasta i razvoja, je devizni kurs. Na značaj deviznog kursa kao instrumenta ekonomske politike za povećanje izvoza i investicija u Srbij i upućuje nekoliko indikatora. To su, najpre, izuzetno pozitivna iskustva istočnoazijskih privreda čija je politika deviznog kursa upravo suprotna onoj u Srbiji, slabost domaćeg tržišta, koja ukazuje na neophodnost povećanja izvoza i, treće, izuzetno mala konkurentnost srpskih preduzeća i privrede.

 

Ključne reči: devizni kurs, spoljna trgovina, konkurentnost, ekonomski rast, srpska privreda

JEL Classification: E42, E52, O24

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 139-149. doi:10.5937/ekonhor1203139M

  Ceo tekst