PRIMENA ANALITIČKOG MREŽNOG PROCESA U PREDVIĐANJU PRODAJE AUTOMOBILA FIAT 500 L

Predrag Mimović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

 

U radu se opisuje primena analitičkog mrežnog procesa (AMP), u modeliranju i analizi različitih faktora i uticaja na proces predviđanja, u situacijama kada postoji potreba za integracijom kontekstualnih informacija, koje su posledica iznenadnih i nepredvidivih promena u okruženju u kojem posluje preduzeće. Model je primenjen na primeru predviđanja prodaje novog modela automobila Fiat 500 L i zasniva se na ekspertskom znanju poznavalaca kretanja na tržištu automobila, postojećim stvarnim i projektovanim trendovima prodaje automobila i subjektivnim procenama autora, a u kontekstu globalne ekonomske krize koja značajno utiče na prodaju automobila na čitavom svetskom tržištu.

 

Ključne reči: prodaja, predviđanje, automobilska industrija, analitički mrežni proces

JEL Classification: C51, C53, D81,E27, F47

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 165-176. doi:10.5937/ekonhor1203165M

  Ceo tekst