Godište 1 Sveska 1-2, 1999

MENADŽMENT

Zadržavanje kupaca (retencioni marketing) (9-28)
Radoslav Senić
Ceo Tekst  

Tranziciono liderstvo (29-38)
Vlajko Petković
Ceo Tekst  

FINANSIJE I BANKARSTVO

Savremeno finansijsko izveštavanje: suština, okruženje i okvir (39-52)
Radoslav Stefanović
Ceo Tekst  

EDI, elektronsko tržište i Internet Commerce u trgovinskom ciklusu (53-60)
Emilija Vuksanović
Ceo Tekst  

EKONOMSKA TEORIJA I RAZVOJNA POLITIKA

Neka makroekonomska pitanja značajna u izučavanju nacionalne ekonomije (61-70)
Ilija Rosić
Ceo Tekst  

Tokovi razvoja savremene ekonomske teorije (71-84)
Katarina Stanković
Ceo Tekst  

Makroekonomska politika u uslovima tranzicije jugoslovenske privrede (85-98)
Petar Veselinović
Ceo Tekst  

Ekonomska politika u IS-LM modelu (99-108)
Gordana Marjanović
Ceo Tekst  

MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

Evropska unija: od obračunske jedinice do jedinstvene valute (109-126)
Stevo Kovačević
Ceo Tekst  

Globalizacija svetske privrede – ključni faktor i nosioci (127-142)
Vlastimir Leković
Ceo Tekst  

PRIKAZI

Ljiljana Maksimović, Transformacija društvenog preduzeća - svojinski aspekt (143-148)
Radosav Marinković
Ceo Tekst  

„Upravljanje ključnim aspektima transformacije preduzeća“ prikaz naučnog savetovanja (149-151)
Vesna Stojanović
Ceo Tekst