Godište 12 Sveska 1, 2010

ČLANCI

Ekonomsko predviđanje primenom merljivih i nemerljivih kriterijuma: analitički hijerarhijski proces merenja i njegovo vrednovanje (5-45)
Thomas L. Saaty
Apstrakt Ceo Tekst

Svetska ekonomska kriza i njen uticaj na privredu Srbije (47-62)
Miroslav Antevski
Apstrakt Ceo Tekst

Model razvoja ekoturizma u Vojvodini (63-78)
Vaso Jegdić
Apstrakt Ceo Tekst

Efektivnost liderskih stilova (79-88)
Vesna Stojanović Aleksić, Srđan Šapić, Jelena Erić
Apstrakt Ceo Tekst

Značaj koncesija za strana ulaganja u Republici Srbiji (89-102)
Mirjana Knežević
Apstrakt Ceo Tekst

Uticaj ljudskih resursa na privredni rast i razvoj Srbije (103-119)
Pero Petrović
Apstrakt Ceo Tekst

Ublažavanje značenja termina u vezi sa krizom: 'hedžing' u ekonomskim tekstovima na Internetu (121-129)
Milan Milanović, Ana Milanović
Apstrakt Ceo Tekst