KLASTERI – FAKTOR UNAPREDENJA KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE SRBIJE

U poslednjoj deceniji 20. veka, koncept klasterizacije je postao centralna ideja konkurentnosti i ekonomskog razvoja nacionalnih ekonomija. Klasteri su sistem međusobno povezanih firmi i institucija koje su, uzete kao celina, veće nego što bi bio zbir delova. Oni imaju važnu ulogu u podsticanju konkurentnosti, odnosno, imaju značajne posledice po preduzeća, kompanije, univerzitete, vlade i druge institucije u okviru jedne ekonomije. Kvalitativna ocena je da pravih formi klastera u privredi Srbije nema. Formiranje i razvoja industrijskih klastera trebalo bi što pre prihvatiti i podstaći, posebno u srpskoj industriji, pošto su potrebe za njima nedvosmisleno jasne. Njima bi se mogla unaprediti konkurentnost industrije na domaćoj i međunarodnoj sceni putem rasta produktivnosti, inovativnosti i osnivanja novih preduzeća, što bi se u krajnjem odrazilo na ostvarenje bitnih ciljeva, poput rast proizvodnje, izvoza i zaposlenosti.

Ključne reči: Industrija, klasteri, konkurentnost, produktivnost, inovativnost.

  Ceo tekst