STRUKTURIRANJE UPRAVLJAČKIH PROBLEMSKIH SITUACIJA METODOLOGIJOM SOFT SISTEMA

Metodologija Soft Sistema (MSS), kao odgovarajući sistemski pristup istraživanju savremenih upravljačkih problema, utemeljena je na akcionom istraživanju kao ciklusu učenja. Primena MSS-a u strukturiranju upravljačkih problemskih situacija omogućava sprovođenje sistemski poželjnih i kulturalno izvodivih promena kojima se unapređuje problemska situacija koja je predmet istraživanja. U radu će biti razmatrana ključna teorijsko-metodološka određenja MSS-a i identifikovani njeni dometi i ograničenja u procesu strukturiranja upravljačkih problemskih situacija. Reč je o soft, tj. interpretativnom sistemskom prilazu menadžmentu u kome su relevantna dva ključna pitanja: šta treba istražiti da bi se otkrila područja mogućih unapređenja i kako promene treba implementirati da bi se obezbedilo željeno poboljšanje situacije?

Ključne reči: Strukturiranje Upravljačkih Problemskih Situacija; Metodologija Soft Sistema; Akciono Istraživanje, Ciklus Učenja, Sprovođenje Sistemski Poželjnih i Kulturalno Izvodivih Promena

  Ceo tekst