OCENA ZNAČAJA CETIRI VARIJANTE REZIDUALNOG DOBITKA ZA OSTVARENJE CILJA MAKSIMIZIRANJA VREDNOSTI ZA AKCIONARE

U savremenoj finansijskoj teoriji se pojmom rezidualni dobitak označava grupa merila, shvaćenih kao razlika između prinosa na uloženi kapital i troška tog kapitala. Cilj ovog rada je da se analiziraju osobenosti nekoliko varijanti rezidualnog dobitka i razmotri njihov značaj za ostvarenje cilja maksimiziranja vrednosti za akcionare. Predmet analize su ekonomski dobitak (EP), ekonomska dodata vrednost (EVA), dodata vrednost za akcionare (SVA) i dodata novčana vrednost (CVA).

Ključne reči: ekonomski dobitak, ekonomska dodata vrednost, dodata vrednost za akcionare, dodata novčana vrednost.

  Ceo tekst