Godište 14 Sveska 1, Januar - April 2012.

UVODNIK

 

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2012, 14(1), 1-2. doi: 10.5937/ekonhor1201001P
Ceo tekst  

IZVORNI NAUČNI ČLANCI

Efekti međunarodne monetarne integracije na inflaciju, privredni rast i tekući bilans

Nenad Stanišić

Ekonomski horizonti, 2012, 14(1), 3-12. doi: 10.5937/ekonhor1201003S
Apstrakt Ceo tekst

Analiza elemenata kvaliteta usluga u korporativnom bankarstvu

Veljko Marinković, Vladimir Senić

Ekonomski horizonti,  2012,  14(1), 13-22. doi: 10.5937/ekonhor1201013M
Apstrakt Ceo tekst

PREGLEDNI ČLANCI

Modeli Sistemske dinamike u rešavanju upravljačkih problema

Dejana Zlatanović

Ekonomski horizonti,  2012,  14(1), 23-36. doi: 10.5937/ekonhor1201023Z
Apstrakt Ceo tekst

Arhitekture lanaca snabdevanja u e-okruženju

Dragana Rejman Petrović, Igor Milanović, Zoran Kalinić

Ekonomski horizonti,  2012,  14(1), 37-50. doi: 10.5937/ekonhor1201037R
Apstrakt Ceo tekst

PRIKAZI KNJIGA

Cimoli, M., Dosi, D., & Stiglitz, J. (Eds.). (2009). Industrial Policy and Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation. New York, NY: Oxford University Press.

Vladimir Mićić

Ekonomski horizonti,  2012,  14(1), 51-53.
Ceo tekst

Gordon, R. (Ed.). (2010). Taxation in Developing Countries: Six Case Studies and Policy Implications. New York, NY: Columbia University Press.

Stevan Luković

Ekonomski horizonti,  2012,  14(1), 55-57.
Ceo tekst

NAJAVA KONFERENCIJE

International Scientific Conference: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012. December 13 - 14, 2012, Kragujevac, Serbia

Verica Babić

Ekonomski horizonti,  2012,  14(1), 59-60.
Ceo tekst