Volumen 19 Sveska 2, Maj - Avgust 2017

UVODNIK

 

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 79-80. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017. 
doi:10.5937/ekonhor1702079P
Ceo tekst  

IZVORNI NAUČNI ČLANCI

Efekti kosmopolitizma i tradicije na procene i namere korisnika usluga restorana brze hrane

Srđan Šapić

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 81-93. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017. 
doi:10.5937/ekonhor1702081S
Apstrakt Ceo tekst

Uticaj dimenzija transformacionog liderstva na postakvizicione performance preuzetog preduzeća

Slađana Savović

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 95-108. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017. 
doi:10.5937/ekonhor1702095S
Apstrakt Ceo tekst

PREGLEDNI ČLANCI

Teorijska eksplikacija faktora regionalnog rasta i ekonomske konvergencije (divergencije) regiona

Danijela Despotović i Slobodan Cvetanović 

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 109-123. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017. 
doi:10.5937/ekonhor1702109D
Apstrakt Ceo tekst

Uparivanje učenika i škola

Dejan Trifunović

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 125-140. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017. 
doi:10.5937/ekonhor1702125T
Apstrakt Ceo tekst

PRETHODNO SAOPŠTENJE

Income Inequality: Does it Matter?

Alfred Wong and Christine Ribeiro 

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 141-155. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017. 
doi:10.5937/ekonhor1702141W
Apstrakt Ceo tekst

ZAHVALNICA RECENZENTIMA

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 157-158. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017. 
doi:10.5937/ekonhor1702157P
Ceo tekst