MODEL ZA UPRAVLJANJE LANCEM SNABDEVANJA ZASNOVAN NA INTERVALNIM FAZI BROJEVIMA TIPA-2 I TOPSIS METODI

Danijela Tadić i Aleksandar Đorđević

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Poboljšanje performansi lanca snabdevanja rezultira povećavanjem efektivnosti poslovanja preduzeća integrisanih u lanac snabdevanja i celog lanca snabdevana. Rešenje problema unapređivanja performansi lanca snabdevanja može se dobiti merenjem i poboljšanjem odnosnih performansi, što predstavlja osnovnu svrhu ovog istraživanja. Relativnu važnost performansi i vrednosti njihovih ključnih indikatora procenjuju donosioci odluka. Njihove procene su opisane lingvističkim variablama, koje su modelirane intervalnim fazi brojevima tipa-2. Relativna važnost performansi je zadata pomoću fazi matrice relativne važnosti svakog para performansi. Ponderi performansi su izračunati pomoću metode sopstvenog vektora. Vrednosti performansi su računate primenom operatora fazi srednje vrednosti. Rang preduzeća sa respektovanjem svih razmatranih performansi i njihova težina su određeni konvencionalnom TOPSIS metodom. Rangiranje preduzeća koja su integrisana u lanac snabevanja može da se označi kao glavni rezultat istraživanja. Na osnovu dobijenog ranga mogu da se preduzmu odgovarajuće mere za poboljšanje performansi onih preduzeća koja su najlošije ocenjena shodno posmatranim performansama. Predloženi model je testiran na primeru lanca snabdevanja automobilske industrije u Centralnoj Srbiji.

Ključne reči: performanse lanca snabdevanja, intervalni fazi brojevi tipa-2, fazi AHP, TOPSIS, menadžment mere

JEL Classification: C69, L62

Ekonomski horizonti2017, 19(3), 192-209. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017
doi:10.5937/ekonhor1703193T
  Ceo tekst