PREDRASUDE U PROCESU ODLUČIVANJA I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG PREVAZILAŽENJA

Jelena Nikolić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Polazeći od normativnog pristupa, odluka kao ishod procesa odlučivanja treba da predstavlja racionalan izbor od strane potpuno informisanog donosioca odluka. Sa razvojem biheviorističke perspektive u analizi procesa odlučivanja, uočene su određene greške u ponašanju donosilaca odluka, koje nastaju kao posledica njihovih ograničenih kognitivnih kapaciteta i informacione asimetrije. Primena heuristika kao pojednostavljenih mentalnih strategija, kao i određene deformacije u razmišljanju i percepciji donosilaca odluka, dovode do različitih predrasuda koje utiču na njihove stavove i pristup procesu rešavanja problema. Svrha istraživanja ogleda se u identifikovanju predrasuda koje se najčešće pojavljuju u procesu odlučivanja, kao i njihovih uzroka i posledica. Primenjena je kvalitativna metodologija istraživanja i relevantni metodi analize i sinteze, dedukcija i indukcija. Na osnovu analize sprovedenih empirijskih studija, definisane su preporuke za prevazilaženje identifikovanih predrasuda, što predstavlja glavni rezultat istraživanja. Izvedeni zaključci o mogućnostima prevazilaženja predrasuda mogu pomoći donosiocima odluka da unaprede proces odlučivanja u realnim situacijama. 

Ključne reči: proces odlučivanja, donosioci odluka, ograničena racionalnost, mentalne strategije, predrasude

JEL Classification: M10, D81

Ekonomski horizonti2018, 20(1), 45-59. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2018
doi:10.5937/ekonhor1801045N