EFEKTI STRUKTURNIH PROMENA U PRIVREDI REPUBLIKE SRBIJE: STARI PROBLEMI, NOVI REFORMSKI IZAZOVI

Edvard Jakopin

Fakultet za ekonomiju i finansije, Univerzitet Union Nikola Tesla, Beograd

Strukturne promene u privredi direktno utiču na makroekonomsku i finansijsku stabilnost, rast dohotka, produktivnost i ekonomsku efikasnost, poboljšanje kvaliteta života i socijalnu inkluziju. Globalna kontrakcija 2020, izazvana COVID-19, najdublja od Drugog svetskog rata, uzrokovaće veliko globalno ekonomsko resetovanje, povećaće se ekstremno siromaštvo, a najveći trajni gubitak biće u ljudskom kapitalu. Najveće posledice po privredu Republike Srbije biće usporavanje strukturnih reformi. Klјučne performanse poslovanja privrede u periodu konjukture bile su pozitivne i uticale su na rast otpornosti privrednog sistema, ali je istraživanje pokazalo da su sprovedene strukturne reforme bile nedovoljne i spore, da su stari problemi i dalje uzročnici niske konkurentnosti. U kontekstu novih reformskih izazova, fokus aktivnosti neophodno je preusmeriti ka kreiranju podsticajnog ambijenta za razvoj domaćeg preduzetništva i rast privatnih investicija, kako bi se povećalo poverenje na relaciji preduzetništvo-institucije.

Ključne reči: makroekonomski i reformski bilans privrede, efekti strukturnih performansi privrede i prerađivačke industrije, kvalitativni pokazatelji, strukturni problemi, reformski izazovi

JEL Classification: L32, M21, O11, P11

Ekonomski horizonti2020, 22(3), 191-208. Elektronska verzija objavljena 25. decembra 2020
doi:10.5937/ekonhor2003191J