PERFORMANSE DINAMIČKIH I STATIČKIH INVESTICIONIH STRATEGIJA U PENZIJSKIM FONDOVIMA

Stevan Luković

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Članovi penzijskih fondova sredstva akumuliraju regularnim uplatama doprinosa u unapred definisanim intervalima i investiranjem akumuliranih sredstava izborom jedne od investicionih strategija koje su na raspolaganju u penzijskim fondovima. Nakon Svetske ekonomske krize iz 2009, aspekt očuvanja vrednosti akumuliranih sredstava postao je naročito važan u penzijskim fondovima, što je uticalo na proces izbora investicione strategije njegovih članova. Statičke investicione strategije, u uslovima rastućih fluktuacija na finansijskom tržištu, ne predstavljaju zadovoljavajuće rešenje za osiguranike u penzijskim fondovima, imajući u vidu odsustvo reakcije na učestale fluktuacije na finansijskom tržištu. U radu je izvršena komparativna analiza performansi dinamičkih i statičkih oblika strategije životnog ciklusa, korišćenjem bootstrap reuzorkovanja za simuliranje investicionih prinosa i VaR pokazatelja za procenu rizika realizacije nepovoljnog finansijskog rezultata u trenutku penzionisanja. Rezultati analize pokazuju da dinamičke strategije životnog ciklusa generišu povoljnije finansijske rezultate u odnosu na statičke strategije životnog ciklusa, uz neznatno veću verovatnoću realizacije ekstremno nepovoljnih ishoda.

Ključne reči: dinamičke investicione strategije, statičke investicione strategije, penzijski fondovi, strategija životnog ciklusa, bootstrap reuzorkovanje

JEL Classification: G11, G17, J26, J32

Ekonomski horizonti2020, 22(3), 235-249. Elektronska verzija objavljena 25. decembra 2020
doi:10.5937/ekonhor2003235L