Godište 2 Sveska 1-2, 2000

EKONOMSKA TEORIJA I RAZVOJNA POLITIKA

A brief political economy of globalization and EMU (2-27)
Gerasimos T. Soldatos
Ceo Tekst  

Državna intervencija, privredni sistem i ekonomska politika (29-43)
Sofija Adžić
Ceo Tekst  

Interakcije agrara i strategije ruralnog razvoja Jugoslavije (45-51)
Ilija Rosić, Milica Vujičić
Ceo Tekst  

Agrarni i neagrarni aspekti ruralnog razvoja (53-59)
Snežana Đekić
Ceo Tekst  

MENADŽMENT I ORGANIZACIJA

Strategija kompanije i nacionalna prednost – pretpostavke međunarodnog uspeha (61-71)
Momčilo Đorđević
Ceo Tekst  

Odnos reinženjeringa i ostalih programa za unapređenje poslovanja preduzeća (73-80)
Vesna Stojanović
Ceo Tekst  

MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

Supstitucija faktora i Hekšer-Olinov model (81-87)
Gordana Milovanović
Ceo Tekst  

Stanje i perspektive odnosa MMF I SRJ (89-96)
Saša Obradović
Ceo Tekst  

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Konceptualni okvir sastavljanja revizorskog izveštaja (97-106)
Đorđe Radulović
Ceo Tekst  

PRIKAZI

Nadica Figar, Troškovi preduzeća - savremena teorija i praksa (107-110)
Slobodan Malinić
Ceo Tekst  

Svetislav R. Milenković, Resursi u ekonomiji (111-116)
Lela Pajić
Ceo Tekst