Godište 3 Sveska 1-2, 2001

EKONOMSKA TEORIJA I RAZVOJNA POLITIKA

Kontroverze u savremenoj ekonomskoj teoriji (7-16)
Katarina Stanković
Ceo Tekst  

Makroekonomski uslovi i tehnološka strategija - kao prioritet (17-29)
Danica Drakulić
Ceo Tekst  

Korelacija tržišne institucionalizacije i tranzicionih procesa (31-42)
Vlastimir Leković
Ceo Tekst  

Uticaj tehničko-tehnoloških promena na razvoj jugoslovenske privrede (43-51)
Petar Veselinović
Ceo Tekst  

Planiranje ekonomskog razvoja nerazvijenih regiona (53-60)
Saša Obradović
Ceo Tekst  

MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

Razvoj i rezultati procesa integracije u Evropi (61-74)
Stevo Kovačević
Ceo Tekst  

RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO

Opšteprihvaćeni računovodstveni principi (GAAP) SAD: razvijanje, uslovljenost, sadržina (75-82)
Radoslav Stefanović
Ceo Tekst  

Elektronski novac: značajno unapređenje ili radikalna promena? (83-95)
Emilija Vuksanović
Ceo Tekst  

ABC sistem i teorija ograničenja (97-107)
Vesna Janjić
Ceo Tekst  

PRIKAZI

Prof. dr Milutin Ćirović, Bankarstvo (109-113)
Violeta Todorović
Ceo Tekst