Volumen 19 Sveska 3, Septembar- Decembar 2017

UVODNIK

 

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2017, 19 (3), 159-160. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017.  
doi:10.5937/ekonhor1703159P
Ceo tekst  

NEKROLOG

Thomas L. Saaty (18 July 1926 - 14 August 2017)
Predrag Mimović
Ekonomski horizonti, 2017, 19 (3), 161-162. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017.  
doi:10.5937/ekonhor1703161M
Ceo tekst  

IZVORNI NAUČNI ČLANAK

Fiscal Policy and Provincial Growth: The Case of Vietnam

Nguyen Thi Nguyet

Ekonomski horizonti, 2017,  19 (3), 163-178. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017. 
doi:10.5937/ekonhor1703163N
Apstrakt Ceo tekst

PREGLEDNI ČLANCI

The Anatomy of Pension Fraud in Nigeria: Its Motives, the Management and Future of the Nigerian Pension Scheme

Amaka E. Agbata, Chizoba M. Ekwueme and Edirin Jeroh

Ekonomski horizonti, 2017,  19 (3), 179-191. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017.
doi:10.5937/ekonhor1703179A
Apstrakt Ceo tekst

Model za upravljanje lancem snabdevanja zasnovan na intervalnim fazi brojevima tipa-2 i TOPSIS metodi

Danijela Tadić i Aleksandar Đorđević

Ekonomski horizonti, 2017,  19 (3), 193-209. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017.
doi:10.5937/ekonhor1703193T
Apstrakt Ceo tekst

Komparativna analiza rezervacije šteta

Zlata Đurić i Bojana Maračić
Ekonomski horizonti, 2017,  19 (3), 211-226. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017.
doi:10.5937/ekonhor1703211D
Apstrakt Ceo tekst

PRETHODNO SAOPŠTENJE

Primena geografskih informacionih sistema u javnim uslugama

Vladimir Senić

Ekonomski horizonti, 2017,  19 (3), 227-239. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017.
doi:10.5937/ekonhor1703227S
Apstrakt Ceo tekst

PREDMETNI INDEKS

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2017,  19 (3), 241-243. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017.
doi:10.5937/ekonhor1703241P
Ceo tekst

PREGLED AUTORA I NASLOVA

 Slavica P. Petrović
Ekonomski horizonti, 2017,  19 (3), 245-246. Elektronska verzija objavljena 29. decembra 2017.
doi:10.5937/ekonhor1703245P
Ceo tekst