Volumen 20 Sveska 1, Januar - April 2018

UVODNIK

 

Vlastimir Leković

Ekonomski horizonti, 2018, 20 (1), 1-2. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2018.  
doi:10.5937/ekonhor1801001L
Ceo tekst  

IZVORNI NAUČNI ČLANCI

Vertikalna segregacija u visokom obrazovanju – Studija slučaja Republike Srbije
Slavica Manić, Ljubinka Joksimović i Siniša Zarić
Ekonomski horizonti, 2018, 20 (1), 3-15. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2018.  
doi:10.5937/ekonhor1801003M
Apstrakt  Ceo tekst

Does Green Accounting Matter for the Profitability of Firms? A Canonical Assessment

Amaechi Patrick Egbunike and Edesiri Godsday Okoro

Ekonomski horizonti, 2018, 20 (1), 17-26. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2018.  
doi:10.5937/ekonhor1801017M
Apstrakt Ceo tekst

Motivi, koristi i računovodstvena podrška implementaciji ISO 14001 standarda
Dejan Jovanović i Vesna Janjić
Ekonomski horizonti, 2018, 20 (1), 27-43. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2018.  
doi:10.5937/ekonhor1801027J
Apstrakt Ceo tekst

PREGLEDNI ČLANCI

Predrasude u procesu odlučivanja i mogućnosti njihovog prevazilaženja

Jelena Nikolić

Ekonomski horizonti, 2018,  20 (1), 45-59. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2018.
doi:10.5937/ekonhor1801045N
Apstrakt Ceo tekst

Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju kao podsticaj ekonomskom razvoju

Rade Stankić, Biljana Jovanović Gavrilović i Jasna Soldić Aleksić

Ekonomski horizonti, 2018,  20 (1), 61-73. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2018.
doi:10.5937/ekonhor1801061S
Apstrakt Ceo tekst

Perspektive međunarodnog monetarnog sistema

Nenad Janković
Ekonomski horizonti, 2018,  20 (1), 75-89. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2018.
doi:10.5937/ekonhor1801075J
Apstrakt Ceo tekst

NAJAVA KONFERENCIJE

International Scientific Conference: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2018. November 09-10, 2018, Kragujevac, the Republic of Serbia

Dejana Zlatanović

Ekonomski horizonti, 2018,  20 (1), 91-92. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2018.
doi:10.5937/ekonhor1801091Z
Ceo tekst