Godište 12 Sveska 2, 2010

ČLANCI

Uticaj ekonomske krize na glavni tok ekonomske misli (5-20)
Gordana Marjanović
Apstrakt Ceo Tekst

Primena IS-MP-IA modela u savremenoj makroekonomskoj analizi (21-38)
Vladimir Mihajlović
Apstrakt Ceo Tekst

Modeli cenovne konkurencije na oligopolskom tržištu i njihova primenljivost (39-56)
Ljiljana Maksimović, Milan Kostić
Apstrakt Ceo Tekst

Klasteri - faktor unapređenja konkurentnosti industrije srbije (57-74)
Vladimir Mićić
Apstrakt Ceo Tekst

Određivanje cena i prinosa kratkoročnih finansijskih instrumenata (75-94)
Jelena Kočović, Marija Jovović
Apstrakt Ceo Tekst

Strukturiranje upravljačkih problemskih situacija metodologijom soft sistema (95-112)
Dejana Zlatanović
Apstrakt Ceo Tekst

Ocena značaja četiri varijante rezidualnog dobitka za ostvarenje cilja maksimiziranja vrednosti za akcionare (113-132)
Milan Čupić
Apstrakt Ceo Tekst

Primena postupaka uzorkovanja revizora za svrhu testiranja kontrola preduzeća klijenata (133-153)
Biljana Jovković
Apstrakt Ceo Tekst

Atraktivnost investiranja u zlato kao sigurnu imovinu (155-171)
Safet Kurtović, Jadranka-Đurović Todorović,  Boris Siljković
Apstrakt Ceo Tekst