Ciljevi i Delokrug

Ekonomski horizonti je naučni časopis, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Časopis izlazi tri puta godišnje, na srpskom i engleskom jeziku, u štampanom i elektronskom obliku.

Ekonomski horizonti publikuju originalne priloge koji sadrže rezultate naučno i praktično validnih i društveno odgovornih istraživanja u relevantnim oblastima ekonomije, poslovne ekonomije i menadžmenta, s ciljem da se doprinese unapređivanju teorijskih, metodološko-metodskih i aplikativnih pristupa bavljenju rastuće složenim i raznovrsnim fenomenima i problemima ekonomije i menadžmenta.

Namenjen je akademskoj javnosti, istraživačima, rešavaocima problema i donosiocima odluka u ključnim oblastima ekonomije, poslovne ekonomije i menadžmenta, odnosno, podoblastima - makroekonomija, monetarna ekonomija, javne finansije, bankarstvo, finansijska tržišta, menadžment, marketing, računovodstvo, poslovne finansije, upravljački informacioni sistemi, i druge srodne oblasti koje omogućavaju odgovarajuća interdisciplinarna istraživanja.

Uređivačka politika implicira kontinuirano unapređivanje kvaliteta Časopisa, s tim da su - pri odabiru radova za publikovanje i njihovom klasifikovanju - odlučujuće važni kriterijumi: relevantnost u teorijskom, metodološkom i aplikativnom smislu, uticajnost, originalnost i jasnoća.

Časopis objavljuje: originalne naučne članke, pregledne članke, prethodna saopštenja, gledišta, prikaze knjiga i prikaze održanih naučnih konferencija.

Samo originalni rukopisi koji nisu ranije publikovani i nisu podneti za objavljivanje negde drugde, mogu biti podneti. Svi podneti rukopisi su predmet dvostruko anonimne recenzije. Časopis objavljuje samo one rukopise koji su u recenzentskom procesu dobili barem dve pozitivne recenzije.

Od autora se očekuje da podneti rukopisi budu napisani u skladu sa Izjavom o etici publikovanja i zloupotrebi publikovanja
http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/index.php?q=IzjavaOEticiPublikovanjaIZloupotrebiPublikovanja,
i u skladu sa Uputstvima za autore Ekonomskih horizonata
http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/index.php?q=Uputstva_autorima.

S obzirom na svoju međunarodnu orijentisanost, Časopis je posebno otvoren za teorijsko-metodološki i aplikativno validne priloge iz inostranstva.

Časopis se indeksira/referiše u: SCOPUS, EconLit, EBSCO, DOAJ, Cabell's Directories, ProQuest ABI/INFORM, Index Copernicus, Ulrich's Web, SCIndex.

Časopis obezbeđuje online Otvoreni pristup sadržaju u punom tekstu svih publikovanih priloga.