Proces recenziranja

Da bi se obezbedio visoki kvalitet publikovanih priloga, Časopis koristi proces dvostruko anonimnog recenziranja. U recenziranje svih podnetih rukopisa uključuju se - u domaćoj i inostranoj akademskoj zajednici priznati - stručnjaci za razmatranje i kritičko vrednovanje rukopisa.

Nakon prijema rukopisa, vodeći računa o njegovom predmetu i upotrebljenom naučnom intrumentarijumu istraživanja, Uredništvo imenuje najmanje dva recenzenta. Vraćanje rukopisa autoru/koautorima na reviziju ne garantuje prihvatanje rukopisa za publikovanje. Konačna odluka Uredništva je zasnovana na komentarima recenzenata nakon njihovog ponovljenog recenziranja revidiranog rukopisa.

Recenzentski proces zahteva približno 4-6 nedelja. Autor rukopisa će biti obavešten o mogućnosti publikovanja rukopisa čim se završi proces recenziranja.

U slučaju koautorskih rukopisa, korespondencija je usmerena na naznačenog autora, koji je odgovoran za komunikaciju sa ostalim koautorima rukopisa u vezi s dobijanjem konačnog rukopisa, potpisivanjem Izjava o originalnosti rukopisa, i prenosu autorskih prava.