Kontakt

Izdavač, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Za Izdavača, Dekan, Milena Jakšić

 

Glavni i odgovorni urednik, Milena Jakšić

e-mail: milenaj@kg.ac.rs

Urednik, Vladimir Mihajlović

e-mail: vmihajlovic@kg.ac.rs

Sekretar Uredništva, Nemanja Lojanica

e-mail: nlojanica@kg.ac.rs

Tel: 034 303 502

Fax: 034 303 516

 

Uredništvo časopisa Ekonomski horizonti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

34000 Kragujevac

Liceja Kneževine Srbije 3

 

e-mail: horizonti@kg.ac.rs

 

www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs