Vrste podnesaka

Rukopisi koji se podnose Uredništvu Časopisa na recenziju mogu biti:

  • Teorijski razvoji
  • Metodološki i metodski razvoji i primene
  • Konceptualni modeli
  • Empirijska istraživanja
  • Studije slučajeva
  • Prikazi knjiga
  • Najava i prikazi održanih naučnih konferencija, simpozijuma, skupova u Republici Srbiji i inostranstvu.
  • Kritički osvrti na publikovane priloge / Gledišta o publikovanim prilozima.