ODREĐIVANJE DISKOTNE STOPE METODOM ''ZIDANJA'' KAO JEDAN OD KORAKA METODE DISKONTOVANJA NOVČANIH TOKOVA

U radu je razmatran proces utvrđivanja diskotne stope metodom ''zidanja'' (Build up approach). Rad je tako koncipiran da se izlaže neophodnost određivanja diskotne stope, kao jedan od koraka metode diskontovanja novčanih tokova koji se koristi pri proceni vrednosti kapitala preduzeća. Ovo je samo jedan od metoda koji može preduzeće da koristi, u zavisnosti od njegove situacije i pozicije na tržištu. Sama metoda ima svoje neophodne faze koje su u ovom radu prikazane i propraćene numeričkim primerom.

Ključne reči: diskotna stopa, procena vrednosti kapitala, metoda diskontovanja novčanih tokova.

  Ceo tekst