SPECIFIČNOSTI PROCESA INTERNACIONALNOG PREGOVARANJA U KINI

Multinacionalne korporacije koje posluju na gobalnom tržištu u svom poslovanju se sve češće susreću sa brojnim izazovima proizašlim iz kulturnih različitosti i specifičnosti pojednih zemalja. U tom pogledu Kina je zemlja koja za tzv. "zapadne" pregovarače predstavlja najveću nepoznanicu i poslovnu zagonetku. Tok procesa internacionalnog pregovaranja sa poslovnim partnerima iz Kine je u visokom stepenu determinisan običajima, tradicijom i kulturnim obrascima, što nameće potrebu za novim tipom menadžera, sposobnim da prevazidju različitosti.

Ključne reči: kineski menadžment, internacionalno pregovaranje, kulturne razlike

  Ceo tekst