ZNAČAJ OBUKE I RAZVOJA KADROVA U OSTVARIVANJU KONKURENTSKE PREDNOSTI PREDUZEĆA

Ljudski resursi su jedan od osnovnih faktora svake organizacije od kojih zavise ukupni rezultati. Velika pažnja se posvećuje njihovom upravljanju, a sa svrhom ostvarivanja što boljih efekata. U savremenim, turbulentnim uslovima poslovanja upravljanje ljudskim resursima poprima sve značajniju ulogu. Proučavanje čoveka u procesu rada i nalaženje načina da se poveća njegov radni potencijal, predstavlja proces koji se danas intezivno odvija. Usled kontinuiranih promena u tehnologiji znanja brzo zastarevaju, tako da je neophodno sticanje novih, usavršavanje postojećih znanja i sposobnosti, a sve u cilju ostvarivanja konkurentske prednosti i poboljšanja položaja preduzeća.

Ključne reči: ljudski resursi, obuka kadrova i konkurentska prednost.

  Ceo tekst