Godište 14 Sveska 3, Septembar - Decembar 2012.

UVODNIK

 

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 137-138. doi:10.5937/ekonhor1203137P
 

IZVORNI NAUČNI ČLANAK

Devizni kurs kao instrument ekonomske politike - Iskustva zemalja Istočne Azije

Nataša Milenković

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 139-149. doi:10.5937/ekonhor1203139M

PREGLEDNI ČLANCI

Upravljanje rizicima portfolija hartija od vrednosti

Milena Jakšić

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 151-164. doi:10.5937/ekonhor1203151J

Primena analitičkog mrežnog procesa u predviđanju prodaje automobila Fiat 500 L

Predrag Mimović

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 165-176. doi:10.5937/ekonhor1203165M

Kojim jezikom govore poslodavci? O prisustvu novijih anglicizama u nazivima najtraženijih zanimanja oglašenih putem interneta

Milan D. Milanović, Ana D. Milanović

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 177-191. doi:10.5937/ekonhor1203177M

Značaj postakvizicione integracije za kreiranje vrednosti i uspeh merdžera i akvizicija

Slađana Savović

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 121-131. doi:10.5937/ekonhor1203193S

PRIKAZ KNJIGE

Atkinson, A. A., Kaplan, R. S., Matsumura, E. M., & Young, S. M. (2012). Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution, (The 6th Edition) Edinburgh, UK: Pearson Education Limited.

Dejan Jovanović

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 207-209. doi:10.5937/ekonhor1203207J

PRIKAZ KONFERENCIJE

International Scientific Conference: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012. December 13 - 14, 2012, Kragujevac, Serbia

Verica Babić

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 211-212
Ceo tekst

PREDMETNI INDEKS

Slavica P. Petrović
Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 213-216. doi:10.5937/ekonhor1203213P

PREGLED AUTORA I NASLOVA

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 217-218