POVEZANOST REGRUTOVANJA I SATISFAKCIJE ZAPOSLENIH: VERIFIKACIJA MEDIJATORSKE ULOGE BRENDA POSLODAVCA

Marko Slavković1, Goran Pavlović2 i Marijana Simić2

1Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

2Student doktorskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Transformacija kapitalno intenzivne u znanjem vođenu privredu označila je početak nove epohe u poslovanju preduzeća. Realizacija poslovnih aktivnosti u izuzetno dinamičnom okruženju, u mnogome, umanjila je značaj tradicionalnih koncepata i tehnika, zbog čega je fokus na ljudskim resursima i njihovom upravljanju. Shodno tome, preduzeće treba da privuče, zadrži i motiviše zaposlene, kako bi generisanjem visokog nivoa njihovog zadovoljstva osiguralo put ka realizaciji strategijskih ciljeva. Mogući pravac postizanja željene pozicije zasniva se na razvoju brenda poslodavca. Stoga, cilj ovog rada jeste da utvrdi kakav je uticaj prakse u realizaciji aktivnosti regrutovanja zaposlenih na njihovo zadovoljstvo, kao i uticaj brenda poslodavca, kao medijatora, na identifikovanu vezu između regrutovanja i zadovoljstva zaposlenih u Srbiji. Rezultati sprovedenog empirijskog istraživanja dokazuju postojanje statistički značajnog pozitivnog uticaja regrutovanja zaposlenih, kao i medijatorskog uticaja brenda poslodavca, na njihovo zadovoljstvo.

Ključne reči: regrutovanje, satisfakcija zaposlenih, brend poslodavca, talenti, model usklađenosti

JEL Classification: M12, M39, M51

Ekonomski horizonti2018, 20(2), 127-139. Elektronska verzija objavljena 27. avgusta 2018
doi:10.5937/ekonhor1802127S