ODRŽIVI INTEGRALNI RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TURIZMA U REPUBLICI SRBIJI

Lela Ristić, Nikola Bošković i Danijela Despotović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija

Održivi razvoj je jedan od imperativa na globalnom nivou, a podrazumeva usaglašavanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih ciljeva razvoja, uz odgovarajuću institucionalnu podršku. Na poljoprivredu i turizam odnosi se mnoštvo resursa, relevantnih za održivi razvoj, što potvrđuju brojna istraživanja i primeri iz prakse, širom sveta. U radu se istražuje primer Republike Srbije, koji može biti poučan i za druge zemlje sa sličnim resursnim potencijalima i ograničenjima u razvoju. Naime, poljoprivreda i turizam se, u Republici Srbiji, odlikuju bogatstvom prirodnih i kulturno-istorijskih resursa, ali uglavnom nedostaju finansijska sredstva za ozbiljnije investicije, kao i savremeniji celovit pristup razvoju, zbog čega se raspoloživi resursi nedovoljno koriste. Shodno tome, cilj istraživanja je da se ukaže na neophodnost kreativnijeg korišćenja agro-turističkih resursa, odnosno, na perspektivnije pravce integralnog razvoja poljoprivrede i turizma na održivim osnovama. Rezultati istraživanja pokazuju da je neophodno da se institucionalno podstiče intenzivnije povezivanje poljoprivrede i turizma u okviru realizacije koncepta integralnog održivog razvoja.

Ključne reči: održivi razvoj, integralni razvoj, poljoprivreda, turizam, Republika Srbija

JEL Classification: Q01, Q19, Z32

Ekonomski horizonti2019, 21(1), 57-74. Elektronska verzija objavljena 25. aprila 2019
doi:10.5937/ekonhor1901057R