OCENA PRIORITETNIH CILJEVA I FUNKCIONISANJE INTERNE KONTROLE U PREDUZEĆIMA ŠUMADIJSKOG I RAŠKOG OKRUGA

Biljana Jovković

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Bez postojanja sistema interne kontrole, u današnjim uslovima poslovanja upravljanje preduzećem bilo bi nezamislivo. Zahvaljujući kontroli, omogućeno je izvršavanje poslovnih aktivnosti u skladu sa planom, putem preventivnog suzbijanja devijantnih pojava koje bi mogle da ugroze ostvarenje definisanih ciljeva. Ukoliko sistem ne bi bio uspostavljen, preduzeće se potencijalno izlaže značajnim gubicima, čiji krajnji rezultat može biti propast i nestanak preduzeća. Cilj ovog rada je da ukaže na rangiranje i značaj pojedinih ciljeva sistema interne kontrole u praksi poslovanja preduzeća i, s tim u vezi, na potrebu uspostavljanja adekvantih kontrolnih aktivnosti kao dodatne mere za obezbeđenje ostvarenja proklamovanih poslovnih ciljeva preduzeća. Istraživanje je pokazalo da je najbolje rangirani cilj interne kontrole unapređenje tačnosti i pouzdanosti knjigovodstvenih i operativnih podataka, što ukazuje da preduzeća eksternu odgovornost prema regulatorima vide kao prioritet u svom poslovanju. Najniže rangiran cilj ocena poslovne efikasnosti govori u prilog sekundarnog položaja potreba internog informisanja u odnosu na eksterne izveštajne zahteve. U radu je učinjen pokušaj sveobuhvatne analizire načina implementacije interne kontrole u najvažnijim funkcijama preduzeća: prodaje, nabavke, proizvodnje, kadrovske, i finansijske funkcije.

Ključne reči: kontrolne aktivnosti, ciljevi interne kontrole, finansijsko izveštavanje, sistem interne kontrole

JEL Classification: M40, M41, M42

Ekonomski horizonti2019, 21(2), 131-143. Elektronska verzija objavljena 23. avgusta 2019
doi:10.5937/ekonhor1902131J