IMPLIKACIJE PRIMENE DOLARIZACIJE ZA MAKROEKONOMSKU STABILNOST

Vesna Martin

Narodna banka Srbije, Sektor za finansijsku stabilnost

Cilj ovog rada je prezentovanje troškova i koristi primene dolarizacije. Najčešći razlozi prihvatanja, u potpunosti ili delimično, strane valute su prisustvo visoke i volatilne stope inflacije, zatim, značajna volatilnost deviznog kursa, kao i narušeno poverenje u sopstvenu valutu. Isto tako, visoko dolarizovane zemlje najčešće imaju niži stepen razvoja finansijskog tržišta. Dolarizacija doprinosi sniženju troškova transakcija u međunarodnoj trgovini i postizanju cenovne i finansijske stabilnosti, jer je uvozna inflacija niža od domaće. S druge strane, prisustvo pune dolarizacije označava gubitak senioraže kao prihoda od štampanja novca monetarnih vlasti, ali i ograničenost primene funkcije zajmodavca u poslednjoj instanci. Rezultati analize ukazuju da je kod dolarizovanih zemalja došlo do sniženja stope inflacije i do uspostavaljanja makroekonomske stabilnosti, kao i do prisustva finansijske integracije. Analiza je, takođe, pokazala da gubitak prihoda od senioraže, mereno kao učešće u bruto domaćem proizvodu, nije zanemarljivo, dok se funkcija zajmodavca u poslednjoj instanci može nadoknaditi kroz formiranje stabilizacionih fondova i sklapanje ugovora sa finansijskim institucijama.

Ključne reči: dolarizacija, uloga zajmodavca u poslednjoj instanci, senioraža, integracija finansijskih tržišta

JEL Classification: E42, E44, E58

Ekonomski horizonti2019, 21(2), 161-176. Elektronska verzija objavljena 23. avgusta 2019
doi:10.5937/ekonhor1902161M