BIHEJVIORALNA PORTFOLIO TEORIJA I BIHEJVIORALNI MODEL VREDNOVANJA AKTIVE KAO ALTERNATIVA UČENJU STANDARDNIH FINANSIJA

Miljan Leković

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu

Udaljavanjem standardne finansijske teorije od prakse stvorio se prostor za pojavu novih teorija i novih modela vrednovanja aktive. Povoljnu priliku za popularizaciju svojih ideja, iskoristili su bihejvioralni ekonomisti koji su razvili teoriju bihejvioralnih finansija nasuprot teoriji standardnih finansija, bihejvioralnu portfolio teoriju nasuprot savremenoj portfolio teoriji i bihejvioralni model vrednovanja aktive nasuprot standardnim modelima vrednovanja finansijske aktive. Cilj rada je da se izvrši predstavljanje ovih novih teorijskih okvira, s obzirom na odsustvo domaćih istraživanja na temu bihejvioralne portfolio teorije i bihejvioralnog modela vrednovanja aktive. Namera je da se, kroz uporednu analizu sa teorijama i modelima standardnih finansija, prikažu ključne odlike bihejvioralne portfolio teorije i bihejvioralnog modela vrednovanja aktive. Primenom kvalitativne metodologije istraživanja, zaključeno je da bihejvioralna portfolio teorija i bihejvioralni model vrednovanja aktive inkorporiranjem psiholoških faktora dopunjuju učenje standardnih finansija i približavaju finansijsku teoriju stvarnosti, ali i da je još uvek rano govoriti o superiornosti ovih novih teorijskih okvira u odnosu na savremenu portfolio teoriju i standardne modele vrednovanja finansijske aktive, što predstavlja i glavni rezultat istraživanja.

Ključne reči: bihejvioralne finansije, psihološki faktori, mentalni račun, utilitaristička korist, ekspresivna korist, emocionalna korist

JEL Classification: G21, G30, H25, H26

Ekonomski horizonti2019, 21(3), 263-279. Elektronska verzija objavljena 25. decembra 2019
doi:10.5937/ekonhor1903263L