UTICAJ ZADOVOLJSTVA KOMUNIKACIJOM NA ZADOVOLJSTVO POSLOM - PRIMER ZAPOSLENIH U REPUBLICI SRBIJI

Biljana Đorđević1, Sandra Milanović2 i Jelena Stanković1

1Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
2Inovacioni centar Univerziteta u Nišu

Komunikacija je jedan od procesa koji se odvija unutar preduzeća. Međutim, zaposleni mogu biti, manje ili više, zadovoljni komunikacijom koja se odvija u njihovoj radnoj sredini. Tako, ukoliko su zaposleni zadovoljni komunikacijom unutar preduzeća, može se očekivati da to izvrši pozitivan uticaj i na zadovoljstvo poslom (ZP) koji obavljaju. ZP zaposlenih može inicirati mnoge druge pozitivne konsekvence u pogledu njihovih stavova i ponašanja. Jedan od načina da se to postigne jeste povećanje zadovljstva internom komunikacijom. Polazeći od navedenog, predmet ovog rada je ispitivanje odnosa između zadovoljstva komunikacijom (ZK) i ZP, na primeru zaposlenih u preduzećima u Republici Srbiji. Cilj rada bio je da se utvrdi da li između navedenih pojava postoji povezanost. Uzorak su činila 202 zaposlena. Rezultati studije su pokazali da je bivarijantna korelacija između ZK i ZP pozitivna. Uz to, rezultati studije su pokazali da nekoliko dimenzija ZK ima i statistički značajan uticaj na ZP zaposlenih.

Ključne reči: zadovoljstvo komunikacijom, zadovoljstvo poslom, zaposleni, upravljanje ljudskim resursima

JEL Classification: J28, J40, M54

Ekonomski horizonti2021, 23(2), 173-187. Elektronska verzija objavljena 2. avgusta 2021
doi:10.5937/ekonhor2102173D